2017/10/26

ඔබේ ආයෝජනය වෙනුවෙන් තවත් ICO කිහිපයක්


ඔබේ ආයෝජනය වෙනුවෙන් තවත් ICO කිහිපයක් - Another good ICO's for you! - සත්සයුර (www.sathsayura.lk)

ඊයෙ පෝස්ට් එක දානවත් එක්කම පහුගිය කාලෙ උගත් පාඩම් මතක් වුණා. බිත්තර සේරම එකම භාජනේ දාන්න එපා කිව්වට ඉස්සර අපිට ඒක නොකර ඉන්නම බැරි වුණා. ඉතින් අපිට වැරදුණා. හැබැයි පැරදුනේ නෑ. ලැබුණු අත්දැකීම් වලින් ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් වැරදි හදාගන්න ඕනා. ඒ නිසා තමයි මේ පෝස්ට් එක දාන්නෙ.

2017/10/24

ETHconnect ICO - කලාතුරකින් ලැබෙන ඉතා අගනා ආයෝජන අවස්ථාවක්!


ETHconnect ICO - කලාතුරකින් ලැබෙන ඉතා අගනා ආයෝජන අවස්ථාවක්! (ETHconnect ICO - Great chance for investing in CryptoCurrency!) - සත්සයුර (www.sathsayura.lk)

වැඩ ටිකක් වැඩි වුණ නිසා ටික කාලයක් බ්ලොග් එක ලියන එකෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අතරෙත් වෙබ් අඩවි කිහිපයකම ආයෝජනය කළා. නමුත් ඒවා promote කරන්න ගියේ නෑ. සමහර ඒවා සාර්ථක වුණා. සමහර ඒවා අසාර්ථක වුණා. විශේෂයෙන්ම HYIP වෙබ් අඩවි වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කළා පහුගිය දවස් ටිකේම. හැබැයි ඒ වැඩේ අසාර්ථක වුණේ නෑ. දිගටම කරනවා. "High Risk = High Profit" කියනවනේ. ඒත් ඒවයේ ආයු කාලය අඩු නිසාම promote කරන්න යන්නෙවත් පෝස්ට් දාන්න යන්නෙවත් නෑ.

 
back to top