2015/08/10

සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමයේදී පක්ෂ වලට මන්ත්‍රී ආසන බෙදෙන හැටි


සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමයේදී පක්ෂ වලට මන්ත්‍රී ආසන බෙදෙන හැටි (How to Share Seats in Parlimentary Election Sri Lanka) - සත්සයුර බ්ලොග් අඩවිය (www.sathsayura.com)


ගොඩක් දෙනෙක් ඡන්දෙ දුන්නට, දේශපාලනේ ගැන කතා කළාට දැන් ඡන්දය පවත්වන සමානුපාතික ක්‍රමයට අනුව මන්ත්‍රී ආසන බෙදෙන්නෙ කොහොමද කියල හරියටම දන්නෙ නෑ. ඒකත් හරියට නිකන් උසස් පෙළ Z - Score වගේ හිතාගන්න අමාරු ක්‍රමයකින් ගණනය කරනව ඇති කියල මතයක් තමයි බොහෝ දෙනා අතරෙ තියෙන්නෙ. ඉතින් අද ඡන්ද උණුසුමත් හොඳටම දැනෙන කාලයක් නිසා මම තීරණය කළා මේ මන්ත්‍රීධූර බෙදෙන හැටි ගැන මුල ඉඳල අගටම සරලව කියල දෙන්න.

 
back to top