2013/11/05

ෆේස්බුක් ඇඩ් ඉවත්කර ෆේස්බුක් වේගවත් කරමු.


Facebook Ad Block (www.isawwalanka.com)

GIT නම් ඉවර වුණා. ඒකට ඉසව්වෙන් කරපු වැඩෙන් කට්ටිය සෑහෙන ප්‍රයෝජන ගත්තු බව බ්ලොග් එකේ පිටු පෙරළුම් ගාන දැක්කම දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ ව‍ගේම ගොඩක් අය පෞද්ගලිකවත් ඒ ගැන කිව්වා. කොහොමහරි දැන් ඒක ඉවරනෙ. කාටහරි GIT විභාගයෙ උත්තර ටික ඕන නම් මෙතනින් ගිහින් ගන්න පුළුවන්. ඒක බ්ලොග් එකේ දාල තේරුමක් නැති නිසා අපේ ෆේස්බුක් පිටුවට දැම්මා.

 
back to top